Remissvar

  • Läs SVs remissvar, SOU 2017:1

    ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”

    Läs mer
  • Remissvar Folkbildningsrådets förslag till...

    I SVs remissvar över Folkbildningsrådet förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbunden markeras hårt betydelsen av att ett...

    Läs mer