Remissvar

 • Från ord till handling – på väg mot en nationell...

  I remissvaret pekar Studieförbundet Vuxenskolan bland annat på att utredningen borde presentera också en lättläst version

  Läs mer
 • Läs SVs remissvar, SOU 2017:1

  ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”

  Läs mer
 • Remissvar Folkbildningsrådets förslag till...

  I SVs remissvar över Folkbildningsrådet förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbunden markeras hårt betydelsen av att ett...

  Läs mer