Sokratespriset

Sokratespriset går till en person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Priset är på 50 000 kronor. SV har delat ut Sokratespriset sen 1967.

Sokratesprisvinnare 2017: Olle Edelholm och Allan Sundqvist

Olle Edelholm och Allan Sundqvist har ägnat sin livsgärning åt folkbildningen. De var de sista studierektorerna i Liberala Studieförbundet respektive Svenska Landsbygdens Studieförbund – och de kom sedan att bli Studieförbundet Vuxenskolans första förbundsrektorer. Genom deras insatser kunde det bästa i SLS och LiS traditioner föras vidare till Studieförbundet Vuxenskolan, samtidigt som de var med om att bygga upp ett nytt och framåtsyftande studieförbund. Utan deras insatser hade Studieförbundet Vuxenskolan inte varit det starka studieförbund det är i dag.

Pristagare 1967-

1967 Elise Ottesen-Jensen
1968 Georg Borgström
1969 Konrad Lorenz
1970 Danilo Dolci
1971 Barbro Johansson
1972 Rolf Edberg
1973 Sigfrid Leander
1974 Mikis Theodorakis
1975 Erich Jacoby
1976 Karin Westman-Berg
1977 Israel Ruong
1978 Lis Asklund
1979 Rudolf Broby-Johansen
1980 Torgny Segerstedt
1981 Elsa Olenius
1982 Inga Thorsson
1983 Ewert Karlsson (EWK)
1984 Alf Henriksson
1985 Carl-Herman Tillhagen
1986 Ingrid Segerstedt-Wiberg
1987 Erica Simon
1988 Carl-Göran Ekerwald
1990 Johan Galtung
1992 Peter Nobel
1994 Vigdis Finnbogadottir
1996 Madeleine Grive
1999 Göran Rosenberg
2001 Peter Englund
2003 Nalin Pekgul och Kurdo Baksi
2005 Bengt af Klintberg
2007 Gro Harlem Brundtland
2009 Marie Nisser och Anders Johnson
2011 Kerstin Ekman
2013 KG Hammar

2015 Barbro Westerholm 

2017 Olle Edelholm och Allan Sundqvist