Tillbaka

SVs verksamhet för asylsökande

Verksamhet för asylsökande

Under år 2015 kom cirka 160 000 personer till Sverige för att söka asyl. Asylprocessen kan vara lång och betyder i många fall en väntetid på flera månader och ibland ett år innan den asylsökande får ett beslut. Under denna tid kan folkbildningsinsatser vara en viktig del av etableringen i Sverige.

Sedan sommaren år 2015 finns ett särskilt statligt anslag för studieförbunden för att jobba med verksamhet för asylsökande under asylprocessen. Huvudfokus är språkinlärning och samhällsorientering och Formen är folkbildning, det vill säga studiecirklar och kulturarrangemang.

Studieförbundet Vuxenskolan jobbar med verksamheter för asylsökande över hela landet. Med dessa verksamheter vill vi nå människor under asylprocessen för att underlätta deras väg in i det svenska samhället.

Vill du engagera dig i SV:s verksamhet för asylsökande? Kontakta ditt lokala SV-kontor, klicka här