Tillbaka

TV-serie och studiehandledning Familjen

I Utbildningsradions (UR) TV-serie Familjen möter vi flera olika familjer mitt i vardagen. I varje program presenteras ett brett tema utifrån flera vinklar, där tre olika familjer beskriver sin situation och sina tankar om livet och familjen. I varje program deltar också en panel som fritt reflekterar kring temat.

Genom att möta flera olika familjer i olika storlek och med olika problem och lösningar ges tittaren möjlighet att själv reflektera över existentiella såväl som vardagliga frågor som berör familjen och livet som förälder och barn. Serien är uppdelad i tolv halvtimmesprogram.

Ladda ner studiehandledning

SV har i samarbete med UR tagit fram en studiehandledning till TV-serien som riktar sig till Cirkelledare. Tanken är att cirkelledarna sen leder grupper med främst föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Studiehandledningen fokuserar på fyra av programmen.

Ladda ner studiehandledningen här (pdf)