Tillbaka

Öka folkbildingens legitimitet

Folkbildningens självförvaltningsmodell tjänar oss väl. Den är effektiv och garanterar att folkbildningen kan fortsätta att vara fri och frivillig utan att detaljstyras av statliga myndigheter. För att öka folkbildningens legitimitet föreslog Studieförbunden år 2013 att staten skulle besluta om en regelbunden extern utvärdering av folkbildning och utse en revisor i Folkbildningsrådet. De skäl som anfördes 2013 är lika giltiga i dag varför förslaget ligger fast.

Tillsammans med RIO och Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor har Studieförbunden skrivit till Utbildningsminister Anna Ekström samt Riksdagens Kulturutskott.

Läs skrivelsen här