Fel på verifieringssidan

Det har tillfälligt blivit fel på verifieringssidan men vi arbetar på att lösa problemet så fort det går. 

Ni kan också skicka e-post till er avdelning där ni uppger namn, e-post, datum, vad ni är verifierade för och om ni har några synpunkter mm.