Tillbaka

Forskning rörande hälsa

  • Ineland, J. (2014). Kropp och känsla: perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa. Socialmedicinsk Tidskrift. Nr 6, sid. 640-650. 

    Intellektuell funktionsnedsättning: ohälsa 
  • Synliggör hur utvecklingen mot ökad individualisering i samhället mer generellt