Tillbaka

Politikerna ställdes mot väggen

En dryg vecka före valet ställdes kommunpolitikerna i Falun mot väggen i en utfrågning i Mitt val. 

Mitt val är träffar som anordnats i hela landet för att få fler att rösta. 

 

En efter en anländer åhörarna till mötesrummet på andra våningen i stadsbiblioteket i Falun.  Det blir ett 20-tal personer som är på plats för att möta sina lokala politiker. 

Alla partier har representanter med på mötet utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De var inbjudna men hade inte möjlighet att komma. 

Innan mötet börjar berättar Falu kommuns demokrativägledare Emilia Otterstam om vikten av att rösta och hur det går till.  

  • Valhemligheten är en del av vår demokrati, säger Emilia Otterstam när hon gått igenom hur man röstar och svarat på frågor om det. 

  • Ingen behöver berätta för någon annan vad man röstat på även om de frågar. 

Arrangörer av Mitt val i Falun är Studieförbundet Vuxenskolan, SärVux och kommunens demokrativägledare. 

Elever från gymnasiesärskolan, anhöriga till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och lärare är några av dem som är mest aktiva utfrågare när ordet släpps fritt. Då har varje partis företrädare fått prata i några minuter om vad deras parti vill göra för att göra för kommunen om de får tillräckligt många röster. 

När frågorna kom att handla om vardagen för flera av åhörarna med funktionsnedsättning blev politikerna ibland ställda. Det var inte så många av dem som visste vilka regler som gäller. 

De blev förvånade när Johannes Sköns, Falun, frågade om internetuppkoppling. Han bor i ett gruppboende och måste logga in på Falu kommuns hemsida som gäst för att komma ut på nätet.  

  • Jag är inte gäst i Falun, jag bor här, säger han.  

Han fick medhåll av flera andra som tyckte det var konstigt. Det tyckte också politikerna.  

  • Tillgänglighet är viktigt. Jag tycker det är konstigt att det inte finns ett trådlöst nätverk till alla rum, säger Johannes Sköns. 

  •   

Ulrika Hedvall är lärare på särskild utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen. Hon hade samlat ihop frågor från sina elever.  

Ingen av politikerna visste varför det kostade olika mycket för den som ska åka med färdtjänst till jobbet och den som ska åka till skolan när båda omfattas av LSS – lagen om särskilt stöd för funktionshindrade. 

Eller varför man måste binda sig för en lång hyrtid för vissa hjälpmedel om man bara vill hälsa på en kompis en kväll. 

Fler möjligheter att studera och utvecklas efter gymnasiesärskolan efterlystes. Som det är nu är det stopp för vidare utbildning.  

Ett råd var att höra med folkhögskolor som kan anpassa utbildningar och där man kan studera i sitt eget tempo. 

Falu kommuns hemsida fick kritik för att det var svårt att hitta kontaktuppgifter på den. Politikerna lovade att en ny och bättre hemsida för kommunen är på gång. 

När mötet avslutades fick politikerna en stor applåd för att de kom och svarade på frågor. 

Demokrativägledare Emilia Otterstam och Lovisa Bergqvist från SV tycker att mötet gick bra. 

  • Vi skulle behöva ha demokratidagar oftare, anser båda två. Även mellan valen.  

Bildtexter: Emilia Otterstam, demokrativägledare Falu kommun, Lovisa Bergqvist, Studieförbundet Vuxenskolan och Anette Frank från rVux stod bakom Mitt Val i Falun inför valet. 

 

Johannes Sköns, Falun, efterlyste ett trådlöst nätverk till gruppboendet. 

 

 

Tipsformatet 

Metoden Mitt val utvecklades i samarbete mellan SV, FUB, Inre Ringen och dåvarande Centrum för lättläst, med finansiering av Arvsfonden. 
 

Studiecirklarna och valdiskussionerna arrangeras oftast i samarbete med kommunerna. 
 
Mitt val har fått en internationell utmärkelse för “best practice” inom “political participation” av Zeroproject.org 

 

Text och foto: Mats Nilsson 

  

Placering 

Goda exempel från SV 

 

Taggar 

Goda exempel från SV 

Målgrupp Intellektuell funktionsnedsättning 

Profilområde demokrati & egenmakt