Tillbaka

Äldre och demens

Äldre och demens

Att slippa göra resan ensam

Demensförbundet har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och är  

tidigt i sin sjukdom. Studiematerialet har utformats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan för att användas i studiecirklar.  

 

Läs mer

Tänk om jag vetat

Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens.  Studiecirkeln är avsedd för anhöriga till personer med alltifrån misstänkta minnesstörningar till en diagnosticerad och utvecklad demenssjukdom. 

 

Läs mer här