Tillbaka

Att slippa göra resan ensam

 

Studiematerialet bygger på erfarenheter från samtalsgrupper som ägt rum på Demensförbundet under en fyraårsperiod. 

Perioden efter diagnos upplevs ofta som särskilt svår och kritisk. Flera deltagare i dessa grupper har uttryckt hur omtumlade och chockade de var när de efter minnesutredning fick besked om sin demenssjukdom. De har framhållit hur viktigt det är att få tillfälle till samtal och reflektion –  att finna en ny plattform i livet. 

Vid besked om diagnosen demenssjukdom finns risken att det blir tyst omkring personen – inte sällan på grund av rädsla och missriktad hänsyn.  Arbetskamrater och vänner drar sig undan. Det är väsentligt att tidigt bryta den demenssjukas isolering och motverka omgivningens rädsla och  tystnad. 

Varje deltagare har egna, unika erfarenheter. Att få dela med sig av dessa och av sina reaktioner på sjukdomen har känts mycket angeläget. Utbytet i grupperna har hjälpt dem bemästra sin situation.  

De har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam. 

Studiematerialet omfattar åtta avsnitt som bygger på de teman som varit angelägna och som ofta återkommit i samtalsgrupperna på Demensförbundet.  

  • Att få diagnosen 
  • Mediciner, nya rön och fakta om insjuknande 
  • Rättigheter och olika former av stöd 
  • Egna strategier och tekniska hjälpmedel 
  • Relationer 
  • Det nya livet 
  • Att finna nya vägar 
  • Erfarenheter och reflektioner 
     

Beställningsinfo:  
Att slippa göra resan ensam är avsedd att användas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Hitta din lokalavdelning här

Studiematerialet kan beställas på
Demensförbundet tel 08-658 99 20,  www.demensforbundet.se, rdr@demensforbundet.se