Tillbaka

Tänk om jag vetat

Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens.  Studiecirkeln är avsedd för anhöriga till personer med alltifrån misstänkta minnesstörningar till en diagnosticerad och utvecklad demenssjukdom. 

Studiecirkeln är tänkt att genomföras av en lokal demensförening. Ledare är någon i föreningen och till träff 2-7 bjuds en person med särskild kunskap in för att deltagarna ska få expertkunskap. I denna ledarhandledning får du tips på personer som kan vara bra att bjuda  in. Var ute god tid med bokningen av gäster.  Det är en stor fördel att vara två ledare. Då är det lättare att fånga upp allt som sägs i gruppen, ta emot en deltagare som kommer för sent eller ordna något praktiskt.  

Samla gärna in kommunens, sjukvårdens och Demensförbundets informationsmaterial om demenssjukdom innan cirkeln startar. Det är  bra att kunna dela ut materialet till gruppen. 

Studiecirkeln omfattar 8 träffar – två timmar/tillfälle. Vid träff nr 2-7 medverkar en extern föreläsare som ger grundkunskaper. Utifrån dessa  diskuterar gruppen vidare. Den sista träffen ägnas helt åt samtal, summering och reflektion av vad vi lärt oss. Studiecirkeln ska ge kunskaper och verktyg för vardagen i hemmet, i det särskilda boendet och i kontakten med nära och kära. 

I slutet av handledningen finns tips på olika hemsidor för mer information av olika slag såsom litteratur/broschyrer, forskning och nyheter/aktuellt inom området.  

Här hittar du som medarbetare på Studieförbundet Vuxenskolan 
Studiehandledningen 
Studieplan

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. 
Hitta din lokalavdelning här