Tillbaka

När jag inte längre är med

Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits fram av projekt Delaktighet och stöd, ett Arvsfondsprojekt inom Bräcke diakoni 2013–2016.  

Samarbetspartners: Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar Göteborg med omnejd, Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg.  

Målgruppen för studiecirkeln är föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Om man har ett stort omsorgsansvar och funderar över hur det ska bli när man själv inte längre är med kan man tycka att den här studiecirkeln är värdefull att delta i. Gruppen kan delas in utifrån de olika funktionsnedsättningar sönerna och döttrarna har, men det kan också vara en fördel att blanda olika diagnoser, sjukdomar eller svårigheter. Det är föräldraskapet som står i fokus och är det gemensamma för deltagarna.  

Som ledare bör du ha kännedom om hur situationen för föräldrarna i målgruppen ser ut. Du bör vidare vara van vid att träffa människor i gruppsammanhang och känna dig trygg i att leda samtal.  

Det är en stor fördel att vara två ledare: för att fånga upp allt som sägs i gruppen, möta en deltagare som kommer sent, ordna något praktiskt eller vara ett extra stöd för den som behöver det. För ledarnas skull är det också en vinst att sinsemellan efteråt kunna utvärdera och prata igenom vad som sades för att bättre kunna möta deltagarnas behov.  

Studiecirkelmaterialet består av faktatexter, förslag på frågor att samtala kring, reportage, tips på litteratur och hur man får reda på ytterligare information. Komplettera gärna materialet med faktablad från myndigheter etc i kommunen/länet för att få en lokal prägel. 

Till flera teman rekommenderas att en person med särskild kunskap bjuds in för att deltagarna ska få expertkunskap.   

SVs medarbetare hittar studiematerialet här 

och levnadsberättelsen här  

SVs medarbetare hittar handledningen här  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här.