Tillbaka

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Tjejer och NPF

Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Läs mer

Samhällsguiden

I skriften Samhällsguiden har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser som föräldrar kan söka för sina barn. I den här studiecirkeln ska vi utgå från dessa lagar och samtidigt ta reda  hur det ser ut lokalt i kommun och landsting.  

Läs mer

NPF och arbete

Studiecirkelmaterialet är framtaget av Riksförbundet Attentions projekt Vägar till jobb som arbetat med kunskapsspridning och attitydförändring hos arbetsgivare, på arbetsplatser och bland yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen arbetssökande personer med Aspergers syndrom (AS).

Läs mer

Existensiell hälsa

Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter, det kan handla om motgångar eller en förlust av något slag. För att kunna möta livets utmaningar på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskorten om existentiell hälsa – livsmod, livsglädje och livsmening. 

Läs mer

Ekonomikoll

Det här är ett studiecirkelmaterial om kognition och ekonomi. Tanken är att det ska kunna användas i studiecirklar i Attentions föreningar och även i andra sammanhang. Förhoppningen är att studiecirkeln kan leda till bra samtal och en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Egen styrka

Kunskap om vad funktionsnedsättningen innebäär det kraftfullaste verktyget när det kommer till att minska stressen hos föräldrarna. Men med enbart teoretiska kunskaper kan verktyget bli för torrt och svårt att förstå. Det behövs också erfarenheter. Men med enbart erfarenheter blir det också förvirratrörigt och svårt att förståDärför vill den här cirkeln förmedla att det behövs både kunskaper och erfarenheter. 

Läs mer

Det finns alltid ett sätt

Den här studiecirkeln vänder sig i första hand till dig som är 18-30 år och har adhd. De teman och frågor som materialet tar upp kan däremot vara intressant för många fler. Materialet innehåller studiehandledning, förslag på aktiviteter och övningar och en del praktisk information som kan vara bra att ha inför att ni planerar och startar upp studiecirkeln.  

 

Läs mer

Balansmodellen

Balansmodellen är ett studiematerial för självhjälpsgrupper för personer med bipolär sjukdom. Tack vare tydlig metodik och rikliga omfattning på temaförslag, så menar vi att den går även att använda även av andra former av självhjälps och anhöriggrupper.  

Läs mer

Attentions föräldracirkel

Det här är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och stärkande självhjälpsövningar 

Läs mer

Att vara anhörig

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra. Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår 

Det här är ett inspirations- och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram anhörigskapet och NPF.  

Läs mer