Tillbaka

Samhällsguiden - föräldrar till barn med ASD/Asperger

Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att  en helhetsbild över den hjälp och det stöd man har rätt att söka och . Det går ofta åt mycket tid och energi att försöka leta sig fram till den eller de myndigheter som har ansvaret. Det kan också vara svårt att  raka svar  frågan vad man har rätt till  grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror  i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör 

Kommunerna och landstingen får själva organisera och bestämma hur de vill ordna stödinsatserna. Det finns politiskt beslutade riktlinjer och regler för hur man ska tolka gällande lagstiftning, som kan vara olika från kom- mun till kommun. I skriften Samhällsguiden har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser som föräldrar kan söka för sina barn. I den här studiecirkeln ska vi utgå från dessa lagar och samtidigt ta reda  hur det ser ut lokalt i kommun och landsting.   

Studiecirkelhandledningen finns på Riksförbundet Attentions hemsida 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här.