Lättläst version saknas

Studieförbundet Vuxenskolan skriver under deklarationen för en stark demokrati

Skriver under.png

Studieförbundet Vuxenskolan kommer att uppmärksamma Demokrati 100 år på flera olika sätt. Först och främst genom att problematisera just firandet av 100 årig demokrati när t ex personer med intellektuell funktionsnedsättning inte fick rösträtt fören för ungefär 30 år sen.  

Vi kommer också att lyfta frågor kring fakenews, källtillit och felaktig eller manipulerad information men även det digitala utanförskapet. Vi kommer att uppmärksamma frågor kring demokratiunderskottet som finns, bland annat kopplat till strukturer som hindrar deltagande samma villkor. Det gör vi bland annat genom Mitt val – studiecirklar i demokrati och politik, för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 "Vi skriver under Deklarationen för en stärkt demokrati för att uppmärksamma demokratiunderskottet som finns och för att fortsätta bidra till ett bra samtalsklimat, bland annat i studiecirkeln, som bygger tilliten till varandra och vår demokrati."

Utöver detta jobbar vi aktivt med de partier vi samarbetar med, för att utbilda förtroendevalda till de beslutande församlingarna samt väcka intresse för det politiska systemet genom bland annat politikerskolor. Vi genomför också utbildningar för föreningar vi samarbetar med, kring engagemang, delaktighet och folkrörelseformer.  

Vi driver också frågor kopplat till samtalsklimatet och tilliten till varandra och vår demokrati. Vi vill genom vår verksamhet bidra till fria tankars hem på varje ort, i varje sammanhang och för varje människa. Det är bildningens idé; att genom samtal mellan människor får fler tillgång till varje persons erfarenhetsrum. Detta, ett slags medborgarkunskap, är ett av kitten för att stärka tilliten till varandra och till demokratin i sin innersta och viktigaste skepnad. 

Läs gärna mer här