Kallelse till förbundsstämman

Förbundsstyrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan kallar till ordinarie förbundsstämma.

Tid: 18 maj klockan 13.00 – 19 maj klockan 15.00
Plats: Djurönäset, Värmdö

Ombudsfördelning följer av § 21 mom 4 i studieförbundets stadgar och bifogas denna kallelse. Ombud anmäls på sv.se/forbundsstamma senast den 5 april 2019.

Motioner skall enligt stadgarna § 21 mom 5 vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 april 2019 per mejl till forbundsstamma@sv.se.

Handlingar utsändes senast den 25 april 2019 till anmälda ombud, grundorganisationer, medlemsorganisationer och avdelningar inom tudieförbundet Vuxenskolan.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Morgan Öberg,

SVs förbundskansli, forbundsstamma@sv.se, telefon 070-377 65 64.

 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Ulrika Heie                                              Nina Larsson
Förbundsordförande                          Förbundschef