Praktisk information

Tider

Stämman inleds på lördagen den 18 maj 2019 med lunch som serveras klockan 11.30-13.30 och därefter startarförhandlingarna klockan 13.30. Stämman avslutas på söndagen den 19maj 2019 klockan 14.30

 

Transfer

Transfer kommer att ordnas med buss från Arlanda och Cityterminalen/Stockholms central:

  • Från Arlanda klockan10.15 den 18 maj (resan tar cirka 1 timmeoch 45 minuter).
  • Från Cityterminalen klockan10.00 och 11.00 den 18 maj (resan tar cirka50 minuter).
  • Transfer från Cityterminalen efter klockan11.00 kan ordnas vid behov, meddela i så fall vid anmälan i fältet övrigt.
  • Efter stämman avgår bussarna söndag den 19 majklockan 14.45.

 

Deltagaravgift

Deltagaravgift 3000 kr perperson (inkluderardeltagande i stämman som ombud eller åhörare, två luncher, fikaeftermiddag och förmiddag, middagmed underhållning, logi, frukostoch transfer till och från Djurönäset).För del i dubbelrum är deltagaravgiften 2500 kr per person.Vi kommer i största möjliga mån att tillgodose önskemål om enkelrum, men antalet rum är begränsat.Resor ingår inte i deltagaravgiftenutan bekostas av respektive organisation.  

 

Mötessystem

Vid stämman kommer ett digitalt mötessystem att användas. Handlingarna kommer att publiceras på internet och göras tillgängliga i mötessystemet iförväg. På plats kommer ombudatt användasystemetför att begära ordet, lägga förslagoch rösta.Samtliga deltagare får låna utrustning om de vill, men det kommer också gå bra att ta med egen utrustning.  

AnmälanSista anmälningsdag är fredag den 5 april. Anmälangörs påsv.se/forbundsstamma. Avbokningar senare än 1 maj kan göras mot uppvisande av läkarintyg, om inte debiteras full deltagaravgift.    

 

Frågor

Finns det ytterligare kontakta Morgan Öberg, SVs förbundskansli, forbundsstamma@sv.se, telefon 070-377 65 64.