Program

Lördag 2019-05-18

09.00-13.30
Registrering
Utdelning läsplattor

11.30-13.30
Lunch, drop in

13.15
Uppvärmning

13.30-14.30
Förbundsstämmans öppnande
Tal av förbundsordförande Ulrika Heie
Tal Fredrik Reinfeldt - "Vem ska säkra vår hållbara framtid i en värld dominerad av strongmen?"

Ca 14.30
Förbundsstämma plenum
Formalia
Beskrivning dialogforum
Föredragning Strategisk plan
Föredragning stadgar, budget och motioner

15.00-15.30
Fika i möteshusen där dialogerna hålls

15.30-17.30
Förbundsstämma dialogforum
Dialog om strategisk plan
Dialog om stadgar, budget och motioner

17.30-19.00
Egen tid och incheckning

19.00 Fördrink

19.30 Middag

22.00 Fest & dans

 

Söndag 2019-05-19

07.30-8.30
Frukost Utcheckning

8.30-10.00
Förbundsstämma beslutsforum plenum
Val
Behandling & beslut om strategisk plan
Behandling & beslut stadgar

10.00-10.30
Fika, rullande

10.30-11.40
Behandling & beslut motioner, budget samt övrigt

11.40-12.00
Prisutdelning
Sokrates och folkbildningspriset

12.00-13.00
Lunch
Eventuell reservtid förhandlingar

13.00-14.00
Fortsättning beslutsforum plenum
Avtackningar
Avslutning

14.00-14.30
Fika

14.45-
Bussar avgår från Djurönäset