Tillbaka

Webinarer

Digitala lärtilfällen där vi kopplar upp oss gemensamt med en gäst och har ett interaktivt samtal med utgångspunkt i ett tema eller gästens specialitet. Alltid för SVs medarbetare och förtroendevalda, men ofta också öppet för samarbetsparter och andra intresserade. Delar av utbudet spars för eftersändning.

 • Hushållningssällskapet

  Ett webinar om Hushållningssällskapet och Arvfondsprojektet Välkommen på middag som genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och FUB i Halland och Västra Götaland. Webinaret handlar om studiematerialet och upplägget kring cirkelverksamheten knutet till projektet.

Anhörigas Riksförbund

 • Anhörigas Riksförbund

  Medverkande Lina Brustad, kanslichef på Anhörigas riksförbund och Kjell Stjernholm, SV. Ett webinar om Anhörigas riksförbund och om hur de arbetar, vilka bildningsbehov de har och konkreta förslag på hur vi tillsammans kan samarbete kring projekt, studiecirklar mm.

Funktionsrätt för dummies

 • Funktionsrätt för dummies

  Webinariet Funktionsrätt för dummies hölls av Kjell Stjernholm, SV för personal under kompetensforum 2018 i Västerås. Innehåller information om verksamhetsområdet funktionssätt, vilka begrepp som är användbara, målgruppen och SVs samarbetsorganisationer inom området.

Vad ska vi kalla dom?

 • Vad ska vi kalla dom?

  Ett webinar om språkanvändning gentemot/om målgrupper inom funktionsrättsområdet, medverkande Helena Taubner, doktorand vid Halmstad Högskola i samtal och Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan. Medverkar gör också Erik Johansson, Emma Johansson och Ida Wahman från projektet KIX.

Fibromyalgiförbundet

 • Fibromyalgiförbundet

  Ett webinar med Eva Duerloo projektledare och fysioterapeut och Marie-Louise Olsson, projektledare och ordförande i fibromyalgiförbundet, om vad fibromyalgi är, organisationen och deras projekt Må bra med Fibromyalgi. Fibromyalgiförbundet är en SVs samarbetsorganisationer.

 • Riksförbundet Balans

  Simone Gynnemo, ordf Riksförbundet Balans och Kjell Stjernholm, SV. Balans är en av SVs samarbetsorganisation. Webinariet handlar om Riksförbundet Balans och deras målgrupp som är personer med bipolär sjukdom, utmattningssyndrom och dystymi och deras anhöriga.