Tillbaka

Kunskapsevent – live och eftersänt

Föreläsningar, seminarier och annan kunskapsförmedling. Ofta i samarbete med någon av våra samarbetsorganisationer inom Funktionsrättsområdet.

Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning. 

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter. Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen? Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning? Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap?  

Läs mer