Tillbaka

Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning.

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter. Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen? Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning? Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap?  

Se filmen här

Kunskapen kring att medborgare med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar kan ha ett normbrytande sätt att kommunicera och reagera och att de kan ha ett annorlunda konsekvenstänk är generellt låg i samhället. Först på senare tid har vår målgrupp börjat ta plats och synas, men det är inte lätt att göra sin röst hörd om tillgången till att utveckla språk och kommunikation är begränsad. 

Hur kan myndigheternas beredskap förbättras?
Exempelvis skulle berörda myndigheter kunna ha bättre beredskap i frågor som rör krissituationer för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning, men vad innebär det?
 

Befintliga forskningsresultat behöver spridas, men hur? 
Det finns redan nu en hel del befintliga forskningsresultat på området, och vi vill att de sprids. Hur kan man arbeta med det, och även se till att framtida forskning ska spridas och tas till vara på yrkeshögskoleutbildningarna?Hur stöttar vi mer forskning på området? 

Hur driver vi rätten till kommunikation framåt?
Vi anser att en översyn av språklagen är nödvändig. Hur ska de 150 000 medborgare som använder alternativa och kompletterande kommunikationssätt få samma rätt att tillägna sig svenska språket eller det kommunikationssätt som passar dem, som alla andra medborgare?
 

Arrangerat av: Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C) i samarbete med Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan. 
Medverkande är bland andra Dan Eliasson på MSB f.d. utbildningsminister Gustav Fridolin, forskare och räddning/polis-tjänstemän, samt företrädare för målgruppen och Svenska Downföreningen.