Tillbaka

1. Tideman, M. & Svensson, O. (2015).

Young people with intellectual disability—The role of self-advocacy in a transformed Swedish welfare system. International Journal of Qualitative Stud on Health and Well-being.   

 

 

Ett ökat antal unga personer som självorganiserar sig i self advocacy grupper. Studien visar att deltagandet i dessa grupper leder till ökad hälsa, ökat välbefinnande och att man utvecklar nya roller och identiteter. 

 

 

 

 

Placering 

Forskning med relevans till folkbildning och funktionsrätt 

Forskning egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet 

Forskning Egenmakt 

 

Taggar 

Forskning Egenmakt