Tillbaka

Du skulle sagt så här, ministern!

Vill du läsa texten på lättläst? Klicka här!

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. En av orsakerna är att det är svårt att förstå vad politikerna skriver och säger. 

På nationell nivå brukar nästan alla partier ta fram en lättläst text om sin politik i riksdagsvalet. Men de lokala avdelningarna har nästan aldrig någon lättläst sida om vad de vill göra i sin kommun eller sitt landsting/region.  
Det gör det onödigt svårt för väljare med intellektuell funktionsnedsättning. Ja, inte bara dom. En undersökning i OECD-länderna konstaterade att 13% av befolkningen kan behöva lättlästa texter för att förstå. Så frågan om lättläst politisk information är inte bara en fråga om att ställa upp för att det är demokratiskt rätt. Utan här finns röster att vinna om/när väljarna förstår vad partierna vill göra. 
 
Eftersom SV jobbar nära med FUB och Inre Ringen om att tillgängliggöra valet och politiken för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så har vi tagit fram en online-utbildning i att skriva lättläst. Den är öppen för alla politiskt aktiva i Sverige, och det kostar inget att gå utbildningen. Det tar ungefär 4-6 timmar att genomföra utbildningen. En blir inte expert av att gå utbildningen, men den ger tillräckliga kunskaper för att våga och kunna skriva ner de viktigaste politiska löftena på lättläst. 
 
Utbildningen ligger på learnify, och ingången är via www.sv.se/lattlastpolitiker  

 

  • Utbildningen är öppen för alla, oavsett om du är politiker eller ej. Visst  - exemplen är från politiken, men principerna för lättläst är desamma även när t.ex. vi ska informera om studiecirklar. Gå kursen själv! 
  • Valrörelser är ofta både känsliga och stressade tidsperioder. Det är klokt att informera och trycka på partierna i kommunerna/landstingen i god tid innan valrörelsen börjar om att möjligheten finns att få kunskapshjälp att ta fram en lättläst information om deras politik. 
  • Följ gärna upp vilka som har lättläst om sin lokala politik, och se till att de som gör det får feedback för sin ansträngning.