Hållbart engagemang

Seminarie den 15 maj kl 09.00 - 11.30

Bildning och konsten att lära, kunna och förändra tillsammans

Ett seminarium som startar i det gemensamma kring hållbart engagemang och därefter delas upp i valbara samtalsgrupper på teman som;
föreningsformens engagemang, lokala utvecklingens engagemang, bildning och demokratins samklang och mötet som centrum i cirkeldemokratin.

Vi börjar med tre spaningar om bildning, engagemang och utveckling. Frågor som är naturliga i vår vardag, men vad är det vi inte har förstått?  

Medverkande "spanare";

Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria och författare, om behovet och betydelsen av bildning i vår samtid. Provocerande och samtidigt angeläget i en utmanande tid. Är det bildningen, vår gemensamma tillgång och kraft som gör oss friare och vårt samhälle säkrare?   

Erik Wagner, förlagschef Idealists och ordförande i Tollare folkhögskola, om föreningsformens förträfflighet, om dagens och morgondagens engagemang, drivkrafter och färdigheter. Är det medlemsmötets gemenskap och föreningens värderingar som stärker min tillit och bygger en trygg vardag?  

Miriam Sannum, verksamhetsutvecklare SV Västra Götaland med fokus på Hållbarhet - miljö och processledning, om den lokala kraften för utveckling utifrån ett bildningsperspektiv. Om att bry sig och vilja förändra - utan uppenbart egenvärde eller snabb effekt. Är det verksamhetsutvecklarens förmåga att lyssna och söka nya vägar för engagemang och problemlösningar som kommer stå i fokus när influensers och likes bleknar bort?   

Utifrån dessa tre spaningar leder oss Paulina Nybratt Sandin, förbundssekreterare på Vi Unga i ett gemensamt samtal om det hållbara samhället, om studiecirkelns och föreningens revolution och ett hållbart engagemang.  

Efter avbrott för fika fortsätter samtalen i mindre grupper där vi också prövar SVs nya digital dialogduk för att processa och djupdyka i frågor om föreningsformens engagemang,  lokala utvecklingens engagemang,  bildning och demokratins samklang,  mötet som centrum i cirkeldemokratin.