Tillbaka

Om projektet

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken

Våra studiecirklar ska bidra till aktiv förvaltning och underhåll av diken
En studiecirkel kan genomföras på olika sätt
Intresseanmälan 
Underlag för studiecirklarna