Mitt val heter Studieförbundet Vuxenskolans arbete
om demokrati och politik.
Mitt val började som ett projekt
under år 2014
då det var val i Sverige till EU
och till riksdag, landsting och kommun.

Mitt val är studiecirklar
och diskussioner med politiker
för personer som behöver
enkel och begriplig information
om hur vår demokrati fungerar
och hur det går till att rösta.
Många personer med utvecklingsstörning till exempel
röstar inte när det är val.
Om en demokrati ska vara stark
måste så många som möjligt
vara med och rösta.
Därför är Mitt val viktigt!


I studiecirkeln används studiematerialet Mitt val.
Materialet är på lättläst svenska.
Materialet finns också med bildstöd
och uppläst.

(Klicka här för att ladda ner materialet)


 

Kort om Mitt val:

• I en studiecirkel träffas vi för att lära oss.
• Cirkelledaren hjälper er med studierna.
• Studiecirkeln Mitt val är uppdelad på 7 träffar och varje träff är 3 timmar. 
• I cirkeln ska vi tillsammans lära oss om hur demokrati fungerar.
• Vi ska prata om olika sätt att påverka de som bestämmer i samhället. 
• Vi ska träna oss på att rösta i olika val och att ställa frågor.


 

Det är bra att lära sig saker man inte kan

- Det är bra att lära sig saker man inte kan. Mitt val gör att man blir mer medveten om vad som finns i Sverige, vad som finns att rösta på och hur man gör, säger Göran Tingström, som varit med i studiecirklar förut och nu är cirkelledare och föreläsare.

Foto: Anna Ingels

Varför är Mitt val viktigt?

Tidigare studier har visat att endast två av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar i allmänna val. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte mindre intresserade av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikt är viktig och betydelsefull.

Under året 2014 deltog 250 deltagare i Mitt val-cirklar på olika platser i landet och utvärderingar visade att 80 % av deltagarna röstade i riksdagsvalet. Under 2015 fortsatte arbetet med att göra politiken tillgänglig på lätt svenska. Och vi slutar inte att arbeta för demokratifrågor. Vi vill göra samhället tillgängligt för alla.

             

Kontakt

Presskontakt:

Matilda Asp, Studieförbundet Vuxenskolan

E-post: matilda.asp@sv.se Telefon: 070-855 30 83

Läs eller skriv om Mitt Val på sociala medier. Använd dessa hashtags: 

#mittval #demokrati 

#studieförbundetvuxenskolan