Studiecirklar om markavvattning

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket.

 

Nationell projektledare

Annsofi Collin

070-204 80 18

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00