Studiecirklar om markavvattning

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket.

 

Vill du bli cirkelledare?

Vi söker nu cirkelledare som vill hålla studiecirklar i markavvattning. Uppdraget kräver engagemang för jordbrukets vattenhushållningsfrågor och en generell erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk (minst 5 år) t ex som lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag, entreprenör inom täckdikning och dikesunderhåll, lantbruksrådgivare eller konsult inom vattenhushållning.

För att bli cirkelledare behöver du gå en cirkelledarutbildning som vi arrangerar. Du förväntas genomföra flera studiecirklar och med fördel även i angränsande län. 

Läs mer och anmäl intresse

Information om markavvattning

 • Länkar

  Här hittar du länkar till Jorbruksverkets sida om markavvattning och andra viktiga dokument eller handledningar.

  Läs mer
 • Kontakta oss

  Här kommer inom kort kontaktpersoner till SV

  Läs mer
 • Om projektet

  Om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken.

  Läs mer
 • Läs mer om

Nationell projektledare

Annsofi Collin

070-204 80 18

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00