Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvalting och för hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket.

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattnings¬företag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

 

Anmäl ditt intresse här

Här kan du anmäla att du är intresserad av att delta i en studiecirkel eller att du önskar mer information. 

Intresseanmälan

Vill du bli cirkelledare?

Vi söker nu cirkelledare som vill hålla studiecirklar i vattenhushållning och dikesunderhåll. Uppdraget kräver engagemang för jordbrukets vattenhushållningsfrågor och en generell erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk (minst 5 år) t ex som lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag, entreprenör inom täckdikning och dikesunderhåll, lantbruksrådgivare eller konsult inom vattenhushållning.

För att bli cirkelledare behöver du gå en cirkelledarutbildning som vi arrangerar. Du förväntas genomföra flera studiecirklar och med fördel även i angränsande län. 

Läs mer och anmäl intresse

Information om vattenhushållning

 • Länkar

  Här hittar du länkar till Jorbruksverkets sida om markavvattning och andra viktiga dokument eller handledningar.

  Läs mer
 • Kontakta oss

  Här kommer inom kort kontaktpersoner till SV

  Läs mer
 • Om projektet

  Om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken.

  Läs mer
 • Läs mer om

Nationell projektledare

Annsofi Collin

070-204 80 18

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00