Fas 1: Insamling

Just nu befinner sig strategiarbetet i en fas av informationsinsamling. Vi samlar in information för att kunna göra en bred och rättvis nulägesanalys och eftersom vi vill att vårt strategiarbete ska vara öppet och inkluderande samlar vi all information här.  

Några av de rapporter som finns med i informationssamlingen är: 

Rapport: Kännedomsundersökning, kommunala beslutsfattare 

På uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan har Origo Group genomfört intervjuer med 179 beslutsfattare. Rapporten presenterar kännedom och attityder bland beslutsfattare i kommunerna, om studieförbund i allmänhet, och om SV i synnerhet. 

Rapport: Kännedomsundersökning, allmänhet 

På uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan har Origo Group genomfört en webbenkät där totalt 1591 svar samlats in. Rapporten presenterar kännedom och attityder bland allmänheten, om studieförbund i allmänhet, och om SV i synnerhet. 

Rapport: Ett SV 

Rapporten beskriver den kvalitativa undersökning som gjorts bland avdelningsordföranden, avdelningschefer, förbundsstyrelseledamöter och förbundskansliets ledningsgrupp. Syftet med undersökningen var att skapa ett nuläge kring vad som målgruppen definierar med Ett SV, upplevelsen av var SV som organisation befinner sig i dag och vad målgruppen anser ska prägla arbetet det kommande året/åren. 

Rapport: Tre grupper, tre möjligheter 

I den här rapporten identifierar vi tre grupper som vi har svårt att attrahera och nå med vår verksamhet. Dessa grupper har vi valt att benämna 1: Värderingsstyrda unga vuxna, 2: Unga traditionalister i bruks- och förorter samt 3: Kvinnor med små barn. I rapporten tar vi upp anledningar till att just dessa grupper är svåra att nå och på vilka sätt det skulle kunna ändras. 

Samtliga rapporter finner du nedan.

Dokument fas 1