Det här är SV

Vill du lära dig något nytt?
Vill du lära tillsammans med gamla och nya vänner?
Då kan du gå i studiecirkel.

I studiecirkeln prövar man nya saker tillsammans.
I studiecirkeln får alla prata. 
Det är studieförbund som sköter om studiecirklar.
Det här studieförbundet heter Studieförbundet Vuxenskolan.
Ibland säger man Vuxenskolan eller SV.

Det är mer än 100 år sedan den första studiecirkeln startade.
Men världen förändras hela tiden.
Vi behöver lära oss nya saker.
Därför är studiecirklar fortfarande viktiga.
Därför finns SV.

Du går i studiecirkel när ämnet intresserar dig.
Du går i studiecirkel för att du vill själv.
Du, dina kompisar och ledaren lär av varandra.
Alla är lika viktiga.