Studiecirklar

SV vill ge människor möjligheter att lära sig nya saker.
Genom studiecirklar, kultur och föreläsningar kan man lära 
och uppleva.
SV ordnar studiecirklar, kultur och föreläsningar.
Där träffas människor för att prata, lyssna 
och göra saker tillsammans.
Där träffas människor som är olika varandra.
Även om människorna är olika 
kan de lära sig nya saker tillsammans.
Genom frågor och att man pratar blir det ny kunskap för alla.
I varje studiecirkel finns en cirkelledare och ett studiematerial.