Tolkkurser 2022

Du hittar vårens alla kurser när du scrollar längst ner på denna sida.
Samhällets efterfrågan på duktiga och välutbildade tolkar är stor och det finns mycket goda möjligheter till att skaffa sig en lång yrkeskarriär inom området.

Att underhålla och fördjupa dina tolkkunskaper är viktigt i din yrkesutövning. Vi erbjuder dig flera sådana tillfällen och har ett stort utbud av kurser för våren 2022. 
För flera av våra kurser är det principen först till kvarn som gäller.
Läs mer om vår urvalsprocess under respektive kurs.

SV Stockholms län har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar och använder professionella lärare.  Alla våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 • Juridik med Primavistatolkning VT

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2022-02-11
  Läs mer
 • Svenska Idiomatiska uttryck

  Ort Södertälje
  Pris 600 Kr
  Start 2022-05-07
  Läs mer
 • Domstolsprocessen och rättstolkning VT

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2022-05-07
  Läs mer
 • Svensk prosodi/talad svenska

  Ort Södertälje
  Pris 600 Kr
  Start 2022-01-29
  Läs mer
 • Tolkens roll i förhör

  Ort Södertälje
  Pris 600 Kr
  Start 2022-02-19
  Läs mer
 • Sjukvårdstolkning: diabetes, hjärt-kärlsjukdomar VT

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2022-03-04
  Läs mer
 • Tolken i praktiken-handledning för tolkar med fokus på svåra tolkningar

  Ort Södertälje
  Pris 600 Kr
  Start 2022-03-05
  Läs mer
 • Utveckla din tolkningsteknik

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2022-02-11
  Läs mer
 • Preparandkurs inför auktorisationsprov

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2022-01-14
  Läs mer
 • Preparandkurs ST inför auktorisationsprov Sjukvårdstolk

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2022-02-04
  Läs mer
 • Språkhandledarutbildning

  Ort Södertälje
  Pris 600 Kr
  Start 2022-02-26
  Läs mer
 • Utveckla din tolkningsteknik

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2021-11-05
  Läs mer