Tolkkurser 2023

Längst ner hittar du vårt utbud av kurser.
För flera av våra kurser är det principen först till kvarn som gäller.
Läs mer om vår urvalsprocess under respektive kurs.

Höstens kurser
Du som vill bli auktoriserad tolk eller tolk med specialinriktning sjukvård eller rättstolk erbjuder vi Preparandkurser som ger en god förberedelse inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Preparand AT startar redan den 11 augusti, Preparand ST startar 1 september och Preparand RT startar den 29 september. Säkra din plats i tid.

Vi erbjuder också fördjupningskurser i Svensk prosodi (uttal), Primavistatolkning och Rättstolkning och Domstolsprocessen.

Om oss
SV Stockholms län har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar och använder professionella lärare.  Alla våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Kursansvarig
marina.carlsson@sv.se
08-120 55 127

Tolkningsmetoder

Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar och med hjälp av ljudåtergivning genom apparater som har flera kanaler.

Viskningstolkning sker samtidigt som talaren talar och att tolken antingen sitter bredvid åhöraren eller använder en bärbar utrustning (en så kallad tour guide).

Konsekutivtolkning sker efter att talaren talat och med hjälp av tolkens stödanteckningar.

Prima vista-tolkning är muntlig översättning av en skriven text från ett språk till ett annat i realtid.

 • Rättstolkning och domstolsprocessen

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2023-11-25
  Läs mer
 • Svensk prosodi - Talad svenska

  Ort Södertälje
  Pris 600 Kr
  Start 2023-11-11
  Läs mer
 • Preparandkurs RT inför auktorisationsprovs Rättstolk

  Ort Distans
  Pris 600 Kr
  Start 2023-09-29
  Läs mer