Hälsa & välbefinnande, Samhälle

Rätten till kultur
Monica Berglund, direktör från Tre Stiftelser berättar om salutogena tankar som fokuserar på hälsofrämjande åtgärder som hjälper oss att uppleva livslust ,meningsfullhet ,begriplighet och hanterbarhet i vardagen.