Material, metoder och tips

Det finns en mängd metoder, verktyg och inspiration kring vuxnas lärande, folkbildning och olika ämnesområden. Under inspirationssidorna kommer vi att samla både pedagogiska tips och goda exempel från SVs verksamhet som kan inspirera till nya arbetssätt och nya cirklar.

Digitala verktyg

Här har vi samlat ett antal verktyg man kan använda för att gå över till digital folkbildning.

Digital pedagogik

Inom folkbildningen blir det allt vanligare att genomföra cirklar med digitala inslag. Som cirkelledare hos SV har du möjlighet att använda vår lärplattform Learnify som mötesplats för dina cirklar samt tillgång till tips och råd kring digital pedagogik. 

Digitala mötestips

Här hittar du tips för ett bra digitalt möte.

 

Folkbildningens pedagogik

Cirkelns metodik

Mötesmetoder