Färdigt studiematerial

Upptäck ett axplock av våra studiematerial och få inspiration till att skapa en egen studiecirkel här hos oss. Oavsett om du vill starta din egen cirkel eller delta i en befintlig, stödjer vi ditt lärande. För de som vill ta initiativ ger vi verktygen för att starta egna studiecirklar. Välkommen till en plats där lärande formar gemenskaper.

Studiematerial "Hej demokrati"

Alla människor har olika perspektiv och värderingar beroende på hur man har vuxit upp och varifrån man kommer. Syftet med studiecirkeln ”Hej demokrati!” är att skapa en trygg miljö där du får möjlighet att prata med andra om demokrati. 

Under sex träffar berör vi olika teman för att undersöka hur din vardag, dina relationer och ditt arbetsliv påverkas av att du lever i en demokrati. 

Studiematerial "Bokcirkel"

Materialet vänder sig till dig som vill samtala om böcker, berättelser och litterära texter. Att läsa böcker är ett sätt att lära känna både sig själv och få förståelse för andra. Samtal om berättelser eller läsupplevelser innebär att det alltid finns något nytt som läggs till den egna upplevelsen. Tillägg som kan öka förståelse och insikt men också stimuli till ytterligare läsning.

Lycka till med era boksamtal!

Studiematerial om Sveriges vattenlandskap

Denna fina studiehandledning bygger på boken ”Vatten Land” som är en berättelse om vattenlandet Sverige. Bokens författare är Bo Landin och Lennart Henrikson.

Bo Landin är biolog, författare och filmproducent vars natur- och miljöfilmer nått publik över hela världen. Han sommarpratade i Sommar i P1 2023.

Studiehandledningen "Vatten Land" ger en bred bild av vattnet i landskapet, hur vår syn på vatten och markanvändning förändrats genom historien och öppnar också för diskussion om framtiden.