Funktionsrätt

Funktionsrätt finns till för alla som har ett behov av extra stöd i vardagen. Vi vänder oss till personer med en diagnos, en sjukdom, ett beroende eller en funktionsnedsättning. Vi vänder oss också till anhöriga och som stödjer någon av målgrupperna.

Hos oss har alla en viktig funktion

Sverige är ett fantastiskt land, byggt på demokratins tanke om alla människors lika värde och lika rättigheter. Men det finns inte samma plats för alla. 
 

Ungefär hundra tusen svenskar har en intellektuell funktionsnedsättning. En av tio har någon form av NPF-diagnos. Men en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att kunna bilda sig, möta andra eller utvecklas som individ.  
 

Vi värnar varje individs rätt till att aktivt delta i samhället. Hos oss är självbestämmande och delaktighet grundläggande värderingar. Det sträcker över demokratiskt deltagande, lärande och fritidsaktiviteter. 
 

Det är själva kärnan i Studieförbundet Vuxenskolan att bidra till den möjligheten.  

Jesper med Downs syndrom lär sig skriva poesi på måndagar. Linda med grav dyslexi lär sig spela teater och Karin med intellektuell funktionsnedsättning lär sig om att rösta i valet. 


Det fina är att det är deltagarna själva som leder. Finns det inte redan en kurs eller studiecirkel i ämnet, kan vem som helst starta den. Alla som deltar är med och utformar innehållet. Det är så vi fungerar och det är delaktighet på riktigt. 


På det här sättet ger vi varje år 130 000 individer möjligheten att själva forma sina liv och att växa. Något som i förlängningen får hela samhället att utvecklas. Vi är en plats för alla. Oavsett vem du är. 

Lär tillsammans med oss!

Här hittar du information om några av våra och våra samverkanspartners studiematerial och om olika projekt och koncept som vi arbetar med runt om i landet. Är du intresserad av att starta en studiecirkel tillsammans med oss är du varmt välkommen att kontakta ditt närmaste SV-kontor.

Mitt val

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.

Studiecirklar, föreläsningar och träffar inom funktionsrätt

Spela rock i bandet Heronstones - funktionsnedsättning

Spela rock i bandet Heronstones - funktionsnedsättning

2024-08-01

Hägersten

NPF-vänligt sommarkollo 5 augusti / Akrylmålning

NPF-vänligt sommarkollo 5 augusti / Akrylmålning

2024-08-05

Mölndal

Måndagskubben, En mötesplats för dig med IF

Måndagskubben, En mötesplats för dig med IF

2024-08-05

Trelleborg

NPF-vänligt sommarkollo 7 augusti / Akrylmålning

NPF-vänligt sommarkollo 7 augusti / Akrylmålning

2024-08-07

Mölndal