Integration

Studieförbundet Vuxenskolan värnar alla människors lika rätt att, oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller tidigare utbildning, lära tillsammans genom folkbildning. SV ska vara en inkluderande organisation med en inkluderande verksamhet där människor med olika erfarenheter och bakgrunder möts, tar plats och påverkar.

Vi är en plats för alla. Oavsett bakgrund.

Genom profilområdet Integration vill vi stärka möjligheterna och förutsättningarna för fler att utveckla folkbildningsverksamhet tillsammans med oss i hela landet. Detta gör vi genom ett aktivt arbete för att inkludera fler personer i vår verksamhet som cirkeldeltagare, cirkelledare och samverkanspartners.

Vi vill också skapa verksamhet tillsammans med dig som är ny i Sverige som ökar dina förutsättningar att ta plats i samhället och påverka på olika sätt. För att åstadkomma detta bedriver vi också cirklar i svenska språket, samhällsinformation och om svensk arbetsmarknad. Ibland erbjuder vi också cirkelledarutbildningar på andra språk än svenska.

Lär tillsammans med oss!

Här finns korta presentationer av några av våra projekt, samarbeten och studiematerial som syftar till att underlätta för personer som är nya i Sverige att bli delaktiga i samhället. 

Engagera dig hos SV!

Vill du starta en cirkel i ett ämne som engagerar dig eller kanske i ett ämne som du inte vet så mycket om men är nyfiken på och vill utforska? Har du redan personer i din närhet som vill utforska ämnet tillsammans med dig eller är du nyfiken på att lära känna nya personer?
 

Du är varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att starta en cirkel eller att hitta en cirkel som du kan gå med i. Det gör ingenting om konceptet studiecirkel är något helt nytt för dig, det är extra roligt när personer som är nya inom folkbildningen eller föreningslivet söker sig till oss!
Vänd dig till ditt lokala kontor för mer stöd.

Vill just du starta en cirkel i något ämne som intresserar dig är du varmt välkommen att kontakta oss!