Kurser för nyanlända

SV har genom åren engagerat sig stort när krig och katastrofer i världen inneburit att människor tvingats fly till Sverige. Detta har vi gjort på många olika sätt runt om i Sverige och i samverkan med många fantastiska engagerade människor och föreningar.
 

Vi har bedrivit verksamhet inom bland annat de olika folkbildningssatsningarna ”Svenska från dag ett” och ”Studieförbundens insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden” men också genom projekt av olika slag.

Flerspråkiga cirkelledare och folkbildningspedagogik -en framgångsfaktor

Många av våra avdelningar har genom åren bedrivit kurser för asylsökande i samverkan med Länsstyrelsen genom olika Tia-projekt (Tidiga insatser för asylsökande). Under 2022- 2024 har många avdelningar också drivit projekt och delprojekt med stöd av Europeiska socialfonden för att underlätta för flyktingar från Ukraina att närma sig den svenska arbetsmarknaden.
 

SV har därmed stor erfarenhet att bedriva cirklar inom bland annat svenska språket, samhällsinformation och om den svenska arbetsmarknaden. Viktiga framgångsfaktorer i denna verksamhet är våra fantastiska lyhörda, kunniga och många gånger flerspråkiga cirkelledare samt vår folkbildningspedagogik som innebär att vi kontinuerligt kan anpassa cirklarnas innehåll efter deltagarnas förutsättningar och behov.