Förtroendevald i SV

För dig som är förtroendevald i SV har vi på denna sida samlat stöd, verktyg och utbildningar. Kontakta Josefin Holmberg på förbundskansliet om du behöver stöd i ditt uppdrag.

Fortbildning för förtroendevalda

SV på förbundsnivån erbjuder löpande fortbildning och samlingar för organisationens förtroendevalda. Fokus ligger på nyvalda förtroendevalda, men vi försöker erbjuda något för alla. Läs mer om kommande utbildningar! 

Extra stämma 10 april 2024

Den 10 april samlas hela Studieförbundet Vuxenskolan till extra förbundsstämma.  
Mer information kommer. 

Folkbildningens värde

För att stärka våra relationer och visa på det värde vi bidrar med till individ, förening och så väl kommuner och regioner i hela landet vill vi i Studieförbundet Vuxenskolan träffa beslutfattare, makthavare och opinionsbildare. Här behöver du som förtroendevald spela en aktiv roll.