Frågor och svar

Hej! Hur kan vi hjälpa dig? Här hittar du svar på vanliga frågor och praktisk information. Vår FAQ är utformad för att göra det enklare för dig att hitta information och lösningar på dina frågor.

Vanliga frågor och svar

1. Vad är Studieförbundet Vuxenskolan (SV)? 

SV är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 130 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet. Organisationen har drygt 800 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. 


2. Vad är en studiecirkel? 

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet för att lära sig något nytt tillsammans. Det kan vara allt från samhällsfrågor, språkcafé för ensamma äldre och svenska för de som är nya i det svenska samhället. 

3. Hur anmäler jag mig till en studiecirkel? 

Du kan anmäla dig till en studiecirkel genom att besöka våra kurser och evenemang och välja den cirkel du är intresserad av. Följ sedan anvisningarna för anmälan. Du kan även ta kontakt med din lokala SV avdelning. Du hittar alla avdelningar och kontaktuppgifter här.


4. Hur hittar jag information om kurser och evenemang nära mig? 

Du kan använda vår webbplats för att söka efter kurser och evenemang i ditt område. Ange din plats eller ort och utforska de tillgängliga alternativen. 

 

5. Vad kostar det att delta i en studiecirkel? 

Priset för att delta i en studiecirkel varierar beroende på ämne, längd och eventuell kursavgift. Vissa cirklar kan vara kostnadsfria. 

 

6. Hur blir jag cirkelledare? 

Om du är intresserad av att bli cirkelledare kan du kontakta oss för att få information om de utbildningsmöjligheter som erbjuds.

 

7. Vad är SV:s profilområden?

SV fokuserar på fyra profilområden: föreningsliv, integration, funktionsrätt och landsbygder. Dessa områden är centrala för vårt arbete och engagemang. 


8. Hur kan jag engagera mig i SV? 

Du kan engagera dig i SV genom att delta i studiecirklar, bli cirkelledare eller varför inte se våra lediga tjänster?


10. Hur kontaktar jag SV om jag har ytterligare frågor? 

Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller besöka vår lokala avdelning.