Tidningen Impuls

Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som främst riktades till cirkelledare och gavs ut mellan 1967 och 2023 med fyra nummer per år.

Sista numret av tidningen

Information om sista numret av Impuls.
Tidningens nuvarande ansvarige utgivare Lisa Greve tackar för läsarnas stöd och kärlek.

 

Som vid alla avslut, öppnas dörrar till nya möjligheter.

Nu när vi håller det sista numret av Impuls i våra händer är det med varma och tacksamma hjärtan som vi blickar tillbaka på de 56 åren av berättelser, kunskap och gemenskap som denna tidning har förmedlat.

Från starten 1967, har Impuls varit en kär vän och en pålitlig rådgivare fylld med artiklar som berört, inspirerat och utmanat. Vi har delat skratt och lärorika stunder, och tillsammans har vi byggt en gemenskap som sträcker sig över hela Sverige.

Ulrika Heies ord om att Impuls läggs ner

Allting har ett slut...

Nu går 2023 mot sitt slut. Ett år som inneburit väldigt många utmaningar, inte minst för folkbildningen runt om i hela vårt land.

Som förbundsordförande är jag stolt över all den verksamhet som görs tillsammans med alla engagerade människor. Jag ger inga exempel för jag menar verkligen er allihop.

Varmt tack till alla er studiecirkelledare som genom ert engagemang ger möjlighet för människor att växa genom kunskap, insikt och delaktighet!

Läs det sista numret