SV:s samarbete med organisationer och föreningar

I SV samarbetar vi med en ett stort antal organisationer och föreningar på både nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå samarbetar vi med över 30 organisationer och föreningar. Framför allt är det organisationer kopplat till landsbygden, funktionsnedsättning samt intressepolitiska organisationer med en liberal grundsyn.

Grund-, medlems- och samverkande organisationer

Formellt har SV tre former för samarbete. Det är grundorganisation, medlemsorganisation samt samverkande organisation. De tre formerna har olika roll i organisationens stadgar, t ex när det gäller rätten att utse ombud till SV:s årsstämmor, men verksamheten i varje samarbete är unikt. Det är SV:s förbundsstyrelse som beviljar medlemsansökningar. Den demokratiska uppbyggnaden och viljan till en bredare bildning är central, när vi samarbetar, planerar och genomför verksamhet.

SV:s grundorganisationer

Centerpartiet

Liberalerna

LRF

Medlemsorganisationer

SPF Seniorerna

Sveriges Hembygdsförbund

Förbundet Vi Unga

Bygdegårdarnas Riksförbund

Centerkvinnorna

Afasiförbundet i Sverige

Centerstudenter

Centerpartiets Ungdomsförbund

Liberala ungdomsförbundet

Liberala kvinnor

Stiftelsen MOOMS-teatern

Svenska Biodlares Riksförbund

SV:s samarbete med föreningar, organisationer och mer eller mindre organiserade grupper har sin grund i folkbildningens idé och är en viktig del av SV:s syfte.

Samverkande organisationer

Anhörigas Riksföbund

Autism Sverige

Biodynamiska föreningen i Sverige

Ekologiska lantbrukarna i Sverige

Familjehemmens Riksförbund

Fibromyalgiförbundet

FORES

Riksförbundet FUB

Föreningen Norden

Hushållningssällskapens förbund

Kristdemokraterna

Miljöpartiet de Gröna

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Balans

Riksföreningen allas barnbarn

Schizofreniförbundet

Svenska Downföreningen

Svenska Glaukomförbundet

Sveriges Släktforskarförbund

Ungerska Riksförbundet

Villaägarnas Riksförbund

Sveriges Fiskevattenägarförbund

OCD-förbundet

Föreningen Skogen

Demensförbundet