Förbundet Vi Unga

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet -där idéer blir verklighet. Vuxenskolans (SV) fristående ungdomsorganisation. Förbunden har varit sammankopplade sedan SV grundades 1967.

Tillsammans skapar vi möjligheter för barn, unga och vuxna i hela landet

Kopplingen mellan SV och Vi Unga är stark och viktig. Förbunden lär mycket av varandra och drar nytta av varandras idéer, lösningar och verksamheter. Genom vårt samarbete gör vi plats för nytänkande och skapar möjligheter för barn, unga och vuxna i hela landet.

SV har inflytande och insyn i Vi Unga, samt har ombud på deras årsmöten och sitter med i deras styrelse. Likaså har Vi Unga det hos SV. 


Att göra studiecirklar till föreningar
Många av SV:s studiecirklar består av unga deltagare som bedriver föreningsliknande verksamheter. Dessa föreningar kan på ett enkelt sätt bli Vi Unga-föreningar samtidigt som de fortfarande har studiecirklar. 

Det är fördelaktigt för deltagarna att bilda Vi Unga-föreningar. Det ger dem möjlighet till ekonomiskt stöd och verksamhetsbaserat stöd från Vi Unga.

Deltagarna i studiecirklar som genomförs av Vi Unga-föreningar har möjlighet att söka pengar för att anordna evenemang eller starta projekt, samt ta del av Vi Ungas utbildningar. De får utöver det också ett sammanhang där de kan träffa ungdomar i andra föreningar för att få idéer, inspiration och vänner.

Ta del av Vi Ungas utbildningar och material

Vi Unga är en demokratiskola och erbjuder mycket utbildningsmaterial i ämnet, samt i ämnen som har med föreningsliv att göra.

Organisationen har genomfört många projekt och tagit fram material som har blivit mycket populära att använda bland såväl det egna förbundet som bland andra medlemsorganisationer. Bland annat erbjuder de utbildningar i ledarskap, styrelsekunskap och arrangörskap. 

Via Vi Unga finns det möjlighet att ta del av:

Det är enkelt att skapa en Vi Unga-förening! Kontakta ditt lokala SV-kontor för mer information.