En plats för alla

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning och kultur i hela Sverige. Vi är det näst största av nio studieförbund.

Hela Sveriges studieförbund

Vi är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och på landsbygderna. 

 

Vi brinner för livslångt lärande och gemenskap. Vår organisation är grundad på idén att kunskap och engagemang är nyckeln till en rikare och mer meningsfull tillvaro.  

 

Vi tror på individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaron i alla kommuner och att den lokala utvecklingskraften är Studieförbundet Vuxenskolans styrka och fundament. 

Det är något unikt med folkbildning där det egna intresset och den fria viljan, nyfikenheten och människors erfarenheter innebär lärande och personlig utveckling i små grupper.

Vi arbetar efter fyra viktiga profilområden som reflekterar vår strävan att vara en meningsfull resurs i samhället:

Föreningsliv

Vi stödjer och utbildar föreningslivet genom att erbjuda resurser och kunskap som hjälper föreningar att växa och trivas. 
 

Integration

Vi arbetar för att främja integration genom bildning och möjligheter till social interaktion för nyanlända och deras värdland. 

Funktionsrätt

Vi engagerar oss för funktionsrätt och inkludering, och erbjuder kurser och aktiviteter som främjar alla människors rätt att delta fullt ut i samhället. 

Landsbygder

Vi är en resurs för människor på landsbygden och erbjuder utbildning och kulturaktiviteter som främjar hållbarhet och samhällsutveckling. 

Vi är här för dig

Oavsett om du vill fördjupa dig inom ett visst ämne, utveckla dina färdigheter, delta i samhällsengagemang eller helt enkelt träffa nya vänner, så är vi här för dig. Vårt mål är att erbjuda en värld av möjligheter, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt gemenskapliga nätverk av lärande och kreativitet. 

Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.