Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en samling av nyfikna människor som regelbundet möts för att tillsammans utforska och lära sig något nytt. Det kan vara allt från att fördjupa sig i ett främmande språk, diskutera miljöfrågor, eller kanske lära sig spela gitarr.

Studiecirkelns koncept

I grunden är en studiecirkel en liten grupp människor, ofta bestående av 3 till 12 deltagare, som samlas regelbundet för att utforska ett ämne. Studiecirkeln har minst tre träffar, men ibland pågår de längre än så. Alla studiecirklar har en dedikerad cirkelledare som vägleder gruppen och en studieplan som sätter mål för vad gruppen vill uppnå. Dessutom finns alltid någon form av studiematerial tillgängligt för att stödja lärandet. 

Ämnen för studiecirklar 

Möjligheterna är oändliga när det gäller ämnen för studiecirklar. Det kan vara en grupp som samlas för att utforska musikens värld, några som delar sitt intresse för fotografering, eller människor som vill fördjupa sig i politiska ämnen och diskutera dem. Vad som gör studiecirklar så speciella är att deltagarna tillsammans formar innehållet och målen för sin cirkel.  

Plats för studiecirklar 

Studiecirklar kan mötas på olika sätt. Ni kan välja att samlas fysiskt på en fast plats vid regelbundna tillfällen, eller så kan ni välja distansstudier via webbaserade forum. Ofta är det också möjligt att kombinera fysiska möten med digitala träffar för att skapa den mest givande inlärningsupplevelsen. 

Tre olika typer av studiecirklar

  1. Kamratcirkel: Denna typ av cirkel initieras av en grupp personer som redan känner varandra väl och har gemensamma intressen. Cirkelledaren är ofta en av deltagarna, och deltagaravgifter är sällan aktuella. 
     
  2. Föreningscirkel: Här är cirkeln oftast utvecklad utifrån intressen hos föreningens medlemmar. Cirkeln kan även vara framtagen för att utveckla föreningen eller dess styrelse. Cirkelledaren är vanligtvis engagerad i organisationen på något sätt. 
     
  3. Kurs/programförd cirkel: Denna typ av studiecirkel är öppen för allmänheten och annonseras ut. Deltagare kan förväntas betala en deltagaravgift, och cirkelledaren har ofta en mer aktiv roll med eventuell ersättning för sitt arbete. 

 

Studiecirklar och kurser på distans

Våra kurser på nätet finns inom flera olika områden. När du går en kurs på nätet hos SV kan de digitala inslagen kan vara av olika stor omfattning. Det behöver alltså inte bara vara på nätet helt utan träffar i en studielokal. Vi vill erbjuda dig ett så flexibelt lärande som möjligt och därför kommer kurserna på nätet hos oss att se lite olika ut. 

Även om kurserna genomförs på nätet så strävar vi efter ett lärande tillsammans i mindre grupp, med utrymme för reflektion och diskussion. Precis som i en studiecirkel som träffas i en studielokal.

Våra olika distansformer

Heldistans
Alla moment i kursen sker på nätet. Det kommer att finnas en förbestämd mötesplats online som alla deltagare har tillgång till under hela kursen.

Delvis på distans 

Här blandas träffar i studielokalen med träffar på nätet. Detsamma gäller för en del av studiemomenten. Det sker som ovan på en förbestämd mötesplats online.
 

Studiecirkel/kurs med digitala inslag

Det här är en traditionell studiecirkelcirkel där träffarna i studielokalen är i fokus men där en del av studiemomenten sker på nätet. Det kan handla om att hämta information på webben, se en film från exempelvis Youtube eller diskutera en fråga online mellan träffarna. Det görs på en förbestämd mötesplats online. 
 

Vilken utrustning behöver jag ha för att gå en distanskurs?

Distanskurserna passar för alla datorer. För att delta i en studiecirkel med digitala inslag bör du ha internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon, webbkamera och mikrofon i din dator (finns inte webbkamera i din dator finns det att köpa till en portabel sådan.)