Hej politiker!

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) strävar vi efter att göra skillnad i hela Sverige. Vi arbetar med folkbildning och kultur som centrala inslag i samhällsutvecklingen. Genom att erbjuda utbildningar, stödja föreningar och organisationer samt driva projekt inom fyra profilområden – Föreningsliv, integration, funktionsrätt och landsbygder – bidrar vi till ett positivt och hållbart samhälle.

SV för dig som är politiker

Oavsett om du är aktiv politiker nationellt eller lokalt hoppas vi att denna sida kan vara till nytta för dig. Här har vi samlat rapporter, korta utbildningar och fakta om vår verksamhet som berättar om varför folkbildningen är så viktig och varför vi ser att Studieförbundet Vuxenskolan gör hela Sverige levande.

SV en samhällsaktör

Vi är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och på landsbygderna. Samhällets stöd ger dessutom mångdubbelt tillbaka.

Läs mer om Mitt val

Mitt val syftar till att öka delaktigheten och möjligheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning att vara en del av vår gemensamma demokrati och våra val. Vi är övertygade om att genom ökad tillgänglighet i politiken kan vi skapa ett mer demokratiskt samhälle som inkluderar alla medborgare. Som politiker har du en central roll i att göra detta möjligt.

Bli en lättläst politiker

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.