Mitt Val

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.

Metoden har tagits fram tillsammans med Riksförbundet FUB och Inre Ringen, FUB:s sektion för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning. Vi genomför Mitt val i kommuner över hela landet. I metoden ingår en lättpratad valdiskussion där politiker svarar på deltagarnas frågor.

Innehållet i studiecirkeln:

  • Hur fungerar demokrati? 
  • Hur kan vi alla bidra till att demokratin fungerar? 
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället? 
  • Vem får rösta och varför ska du rösta? 
  • Vad är demokrati i region och kommun? 
  • Vad är riksdagen? Vad är regeringen? 
  • Vad är EU? 
  • Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor 

Över 80% av de som deltog i Mitt Val inför valet 2018 gick och röstade.

Lättpratad valdiskussion

Den lättpratade valdiskussionen är en aktivitet där det är cirkeldeltagarna som ställer frågor till inbjudna politiker. Inför valdiskussionen får deltagarna i studiecirkeln träna på att framföra sin åsikt och att diskutera med andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att diskutera på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar.

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan, självförtroendet och kunskapen hos deltagarna för att vara med och påverka sitt liv och sin omvärld genom att delta i allmänna val.  

6 av 10 personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Minska demokratiglappet genom att prata så att alla förstår.

Bli en lättläst politiker!

Här kan du som är politiker läsa mer om metoden Mitt val och gå utbildningen – Lättläst politiker. Vi hoppas att du och dina kollegor vill engagera dig och lära dig mer om Mitt val.

En demokratisk utmaning

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Detta beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle så som strukturerna är formade idag. 

Det handlar nämligen inte bara om tillgängligheten i vallokalen. Det börjar redan innan. Språktröskeln är hög för många, när politiker formar sina budskap på ett långt ifrån okomplicerat sätt. Tillgången till lättläst information om partierna är begränsad. Det gör att det redan innan valdagen finns hinder att ta sig förbi, när det gäller att ens kunna bilda sig en uppfattning om vad en vill rösta på. 

När detta mynnar ut i att personer väljer att inte rösta har vi ett stort demokratiskt problem. Denna verklighet vill vi ändra på, och det är möjligt, med metoden Mitt val – och du kan vara med och bidra. 

Digitala spel

För cirkeldeltagarna har vi skapat en sida med pedagogiska spel och skapat olika aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning om att rösta, om de olika valen i Sverige och om att säga sin åsikt. (Observera att vissa av spelen endast uppdateras och aktiveras i samband med riksdags-, region- och kommunalval.)

 

Besök sidan och testa gärna spelen själv eller tipsa någon i din närhet.