Bli en lättläst politiker!

Här kan du som är politiker läsa mer om metoden Mitt val och gå utbildningen – Lättläst politiker. Vi hoppas att du och dina kollegor vill engagera dig och lära dig mer om Mitt val.

4 saker du kan göra för att bli en mer lättläst politiker:

1. Gå den digitala kursen - Bli en lättläst politiker

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.
 

Utbildningen är helt digital och lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå och är helt kostnadsfri.
 

2. Använd checklistan med 10 tips för lättlästa texter.

Du hittar listan här

3. Skriv det viktigaste i ert lokala valprogram på lättläst.

Lägg på webben och dela ut i valstugan.

4. Delta i en lättpratad valdiskussion.

Du får en snabbutbildning i att prata så att fler förstår inför.

Du är viktig!

Det är viktigt att alla engagerar sig i att få upp valdeltagandet. Genom att gå utbildningen Lättpratad politiker och delta i den lättpratade valdiskussionen kan ni bidra till att många fler kan ta del av information om partierna och politiken. 

När ditt parti engagerar sig i Mitt val så möjliggör ni:  

  • ett ökat valdeltagande bland väljare med intellektuell funktionsnedsättning   
  • en ny sorts delaktighet i politiska frågor  
  • en vitalisering av demokratin 
  • att minska demokratiglappet 

Vill du starta en studiecirkel om lättläst politik?