Här stärks demokratin

Aktuellt på SV

Norden, Europa, kriget och coronan - seminarium 21 september

Föreningen Norden Stockholm i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och EU-kommissionens representation i Sverige inbjuder till seminarium den 21 september.

Många menar att den pågående pandemin avslöjat en skillnad mellan förväntningarna på och samarbete i Norden och EU. Frågor ställs om varför Sverige handlat på ett annat sätt än grannländerna under kampen mot Covid-19. Hur kan förmågan till samarbete förbättras?

Medverkande: Bengt Lindroth, Åsa Torstensson, Christian Danielsson och Anders Ljunggren.
Moderator: Annika Ström Melin, journalist

Läs mer här

Läs mer om senaste numret här

Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut fyra gånger per år. 

I detta nummer finns bland annat en intervju med årets Sokratespristagare Lars Lerin och åtta samhällsröster ger sin syn på studieförbundens roll framåt.

NUMMER 3 SEPTEMBER 2021 ÅRGÅNG 54

LÄS HELA TIDNINGEN HÄR

SV vill prata demokrati

Demokratin utmanas på olika sätt. Ett hårdnat och polariserat debattklimat, hat och hot mot förtroendevalda politiker, journalister och andra som engagerar sig i samhället, minskad tillit till och förtroende för samhällsinstitutioner är några exempel på tendenser.

I september 2022 har vi allmänna val i Sverige. Och inför dessa en valrörelse, som många bedömer kan präglas och påverkas negativt av de hot som riktas mot demokratin. Därför finns ett stort behov av att lyfta frågor om demokratins hållbarhet på bred front inför val och valrörelse 2022.  

Läs hela artikeln här

Sokratespriset 2021

LARS LERIN TILLDELAS SOKRATESPRISET 2021 

Lars Lerin tilldelas Sokratespriset för att han “med pensel och penna” skildrar “det stora som sker i människors vardagsliv” och speglar hela landet. Han gör med sin konst och sina böcker “en unik folkbildande gärning”. Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan på Förbundsstämman. Prissumman är 50 000 kronor. 

LÄS INTERVJUN MED LARS HÄR

Vårt kvalitetsarbete

Etik, kvalitet och internkontroll i Studieförbundet Vuxenskolan.  

Vårt kvalitetsarbete utgår från både kvalitet i administrationen och kvalitet i verksamheten. Vi arbetar utifrån så väl granskning, genom den löpande interna kontrollen, men också genom löpande etik- och kvalitetsarbete 

Läs mer här

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Se filmerna här

SV ♥ Funktionsrätt

SV har ett stort engagemang inom funktionsrättsområdet. Personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demens, anhöriga och många fler deltar i lärande och kultur med oss.

Låt dig inspireras!

Vi ställer om i coronatider

Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. Hos finns också kultur på distans.

Gå en distanskurs hemifrån eller starta en egen distanscirkel! Du kan välja mellan en mängd olika ämnen och områden.

Se all distansverksamhet

Vi ställer om i coronatider. Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Lättläst text

UPPDATERING 2021-06-07

Regeringen har aviserat det andra steget av fem i avveckling av pandemirestriktionerna att gälla från 15 juli. För studiecirklar är tolkningen att de inte räknas som allmän sammankomst eftersom det finns en förutbestämd deltagarlista. Här tillämpas regeln om max 50 personer inomhus. SV har fortsatt att balansera en begränsad smittspridning när vi i höst börjar att starta upp verksamheten i lite större skala igen.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. 

Generella råd för att undvika smitta 

Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad man kan göra för att undvika smitta:

- Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

- Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.