Plats för dig

Aktuellt på SV

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF: En förutsättning att studieförbund litar på varandra.

Som ledande studieförbund kommer vi nu ta en än mer aktiv roll för att säkerställa korrekt bidragsanvändning, men också för att skapa tillit mellan oss studieförbund. Det skriver Helén Pettersson (S) och Annica Dahl från ABF tillsammans med Ulrika Heie (C) och Johan Fyrberg från Studieförbundet vuxenskolan i Altinget.

Läs hela artikeln

Folkbildning, för och av vem egentligen? Ett webbinarium.  

– Studieförbunden finns till för det livslånga lärandet, för att vi ska lära oss mer tillsammans, men också för den enskildas drivkraft att lära mer och förstå sin omvärld. Det är svårt att ompröva sina tankar och sina ställningstaganden. Då behövs ofta stimulans utifrån för att kunna, och våga, ompröva. Det får du i studiecirkeln, sa Christer Nylander (L) i samtalet “Folkbildning, för och av vem egentligen?” som arrangerades den 6 juli.  

Mer information här

Nu söker vi deltagare till Studieförbundet Vuxenskolans utbildnings- och mentorskapsprogram!

Vi söker dig som är under 35 år, som finns i eller i anslutning till SV och som har eller skulle kunna bli aktuell för ett ledande uppdrag. Utbildningsprogrammet är exklusivt och antal deltagare är begränsat till 8-12 stycken.

Sista ansökningsdag är den 22 augusti. 

Läs mer och ansök här!

SV vill prata demokrati

Demokratin utmanas på olika sätt. Ett hårdnat och polariserat debattklimat, hat och hot mot förtroendevalda politiker, journalister och andra som engagerar sig i samhället, minskad tillit till och förtroende för samhällsinstitutioner är några exempel på tendenser.

I september 2022 har vi allmänna val i Sverige. Och inför dessa en valrörelse, som många bedömer kan präglas och påverkas negativt av de hot som riktas mot demokratin. Därför finns ett stort behov av att lyfta frågor om demokratins hållbarhet på bred front inför val och valrörelse 2022.  

Läs hela artikeln här

Vårt uppdrag finns i hela landet, varje dag.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma samlade under helgen 300 folkbildare från hela landet och gjorde ett gemensamt uttalande. Stämman lyfte bland annat att uppdraget vi har är lika viktigt idag som det var för över 100 år sedan när Studieförbundet Vuxenskolan bildades. 

LÄS HELA STÄMMOUTTALANDET HÄR

Sokratespriset 2021

LARS LERIN TILLDELAS SOKRATESPRISET 2021 

Lars Lerin tilldelas Sokratespriset för att han “med pensel och penna” skildrar “det stora som sker i människors vardagsliv” och speglar hela landet. Han gör med sin konst och sina böcker “en unik folkbildande gärning”. Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan på Förbundsstämman. Prissumman är 50 000 kronor. 

LÄS INTERVJUN MED LARS HÄR

Årets Folkbildningspris till Stina Oscarson!

Stina Oscarson, dramatiker och skribent, tilldelas Folkbildningspriset 2021.

Ur jurins motivering:
"Orädd driver hon utveckling och skapar förändring med samtalet som verktyg"

Läs intervjun med Stina här

Nytt nummer av impuls ute!

NUMMER 2 MAJ 2021 ÅRGÅNG 54
Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut fyra gånger per år. Tidningen görs av Liab, Liberal Information AB.

I detta nummer har Impuls bland annat träffat krögaren Tareq Taylor, en av många företagare som fått kämpa under covid.
SID 4

LÄS HELA TIDNINGEN HÄR

Så fungerar studieförbundens finansiering

Vi är en ideell förening där den huvudsakliga intäkten kommer från staten. Statsbidraget fördelas av Folkbildningsrådet som är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag, givna av riksdag och regering. Folkbildningsrådet ställer i sin tur upp särskilda villkor kopplade till statens fyra syften med folkbildning och dessa måste följas för att verksamheten skall vara bidragsberättigad. Studieförbundet Vuxenskolan får även lokalt bidrag från kommuner och regioner.

Läs mer här.

Plats för samtal

Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogsforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal.

Till samtalen

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Se filmerna här

SV ♥ Funktionsrätt

SV har ett stort engagemang inom funktionsrättsområdet. Personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demens, anhöriga och många fler deltar i lärande och kultur med oss.

Låt dig inspireras!

Vi ställer om i coronatider

Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. Hos finns också kultur på distans.

Gå en distanskurs hemifrån eller starta en egen distanscirkel! Du kan välja mellan en mängd olika ämnen och områden.

Se all distansverksamhet

Vi ställer om i coronatider. Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Lättläst text

UPPDATERING 2021-06-07

Regeringen har aviserat det första steget av fem i avveckling av pandemirestriktionerna att gälla från 1 juni. För studiecirklar är tolkningen att de inte räknas som allmän sammankomst eftersom det finns en förutbestämd deltagarlista. Här tillämpas regeln om max 8 personer inomhus. SV har fortsatt att balansera en begränsad smittspridning med att starta upp verksamheten.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. 

Generella råd för att undvika smitta 

Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad man kan göra för att undvika smitta:

- Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

- Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.