Här stärks demokratin

Aktuellt på SV

Nytt nummer av Impuls

Nu finns 2022s nummer två av Impuls ute och du kan läsa den här. 
I detta nummer har vi intervjuat en cirkeldeltagare om metoden Mitt val. Vi har träffat Seher Yilmaz och pratat om ämnet rasism, vi har även tagit ett ställningstagande mot SD som du kan läsa i sin helhet. 

Vi har även fått ta del av en minicirkel i det populära ämnet biodling. 

LÄS TIDNINGEN HÄR

Folkbildning för minoritetsspråk

”Jag själv fick inte med mig det samiska språket när jag var barn. I dag har jag tagit tillbaka det” - Moa Backe Åstot

Folkbildningen har fått nytt uppdrag för att stärka de nationella minoritetsspråken. Satsningen handlar om att främja folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk över hela landet. 

Läs mer här

Vår verksamhet är öppen för flyktingar från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har Studieförbundet Vuxenskolan bestämt sig, att tillsammans med andra ideella organisationer och grupper, använda sin stora kapacitet för att bidra i både mottagande och integration. I hela SV-organisationen och över hela landet sker nu olika typer av insatser. Detta på samma sätt som under flyktingkrisen 2015 när SV ställde om verksamheten för att hjälpa till.

Läs mer

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Se filmerna här

Läs förbundschefens bloggtext

Vi ser hur demokratifrågorna runtomkring oss både debatteras och praktiseras. Det handlar om allt från pengar till ett förstärkt försvar, om rätten till att demonstrera till möjligheten för valdeltagande och insatser för mottagande och integration av Ukrainska flyktingar. 

Läs vidare här

Mitt val uppmärksammas inom forskning

Starkare politiskt självförtroende med Mitt val som metod?

 

Att delta i demokratin är så mycket mer än det som sker i vallokalerna. Det som sker innan, formandet av en politisk preferens och att ta del av information, är minst lika viktigt. Hur bidrar Mitt val som metod till att tillgängliggöra politik och demokratiskt deltagande för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Det ska fem forskare undersöka de kommande åren.

Läs om forskningen här

Vi älskar föreningslivet!

Vi älskar föreningslivet, där människor möts över ett intresse eller en idé. En förening är skaparkraft, engagemang och demokrati på riktigt.

Vi kan stötta dig och din förening på många olika sätt:
Med föreningsboxen för dig som vill starta en förening, nyss blivit medlem eller fått ett styrelseuppdrag. Med tips, råd och pedagogiskt stöd. Och med kunskap och material för att utveckla er förening.

Vi finns mitt i det finmaskiga nätverket av lokala, ideella föreningar som ungdoms och pensionärsföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar och andra som driver på politiska frågor och lokal utveckling.

Se mer information och material

SV ♥ Funktionsrätt

SV har ett stort engagemang inom funktionsrättsområdet. Personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demens, anhöriga och många fler deltar i lärande och kultur med oss.

Låt dig inspireras!

Välkomna till oss!

Lättläst text

UPPDATERING 2022-02-09

Nu finns inga restriktioner som påverkar möjligheten att fortsätter med så väl fysiska som digitala studiecirklar och kurser. Anpassningar görs beroende på ämne, lokal och målgrupp. Kolla vad som gäller på din lokala SV-avdelning.

Vi ser framemot att träffa dig igen!