Björn Körlof: Årets folkbildare förstärker Sveriges beredskap

Björn Körlof hedras med Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris för sitt enastående bidrag till folkbildning och samhällsberedskap. Priset, som delades ut på Landsbygdsriksdagen, erkänner hans centrala roll i att stärka gemenskapen och beredskapen i samhället. Priset delades ut den 25 maj på Landsbygdsriksdagen och prissumman är 25 000 kr.

"Att få detta pris är en ära. Det bekräftar att vårt arbete är viktigt och uppskattat. Genom att sprida kunskap och förberedelser bidrar vi till en starkare gemenskap och beredskap. Jag ser fram emot att fortsätta sprida kunskapen vidare," säger Björn Körlof. 

 

Körlof har varit en nyckelperson i samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas Riksförbund, där han genom sin omfattande erfarenhet inom försvarsfrågor har placerat Bygdegårdarna i centrum för en ny beredskapsrörelse. Bygdegårdarna spelar en viktig roll genom studiecirklar och samverkan med lokala föreningar och kommuner. 


"Priset till Björn Körlof är en välförtjänt hyllning till hans insatser för att öka medvetenheten om samhällets beredskap. Vi är tacksamma för att kunna lyfta fram det ideella engagemangets roll i totalförsvaret och ser priset som en uppmuntran att fortsätta detta arbete," säger Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan. 


Foto från prisutdelningen: Fotograf Klas Fritzon.

Om Folkbildningspriset 
Folkbildningspriset tilldelas personer som gjort stora folkbildande insatser inom Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsområden. Tidigare vinnare inkluderar Inti Chavez Perez, Mustafa Panshiri och Ida Östensson. 


Vill du läsa mer om: 
Årets pristagare Björn Körlof 
Läs mer om SV:s beredskapsarbete tillsammans med bygdegårdarna
Studieförbundet Vuxenskolans priser