Vad gör egentligen ett studieförbund?

Ett studieförbund är en organisation som ger människor möjlighet att fortsätta lära sig och utvecklas oavsett ålder, bakgrund, intresse och funktionsnedsättning. Vi erbjuder studiecirklar, kurser och evenemang inom en mängd olika ämnen, från anhörigstöd och kultur till samhällsfrågor.

Genom att främja livslångt lärande och kulturell utveckling, bidrar vi till att berika individer och stärka samhället som helhet. Studieförbund är en plats för kunskap, inspiration och engagemang där människor kan växa och skapa positiva förändringar i sina liv och i samhället. Vi är en stark aktör för Sveriges landsbygder.

Statens fyra syften med folkbildning

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.
 

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
   

 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
   

 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
   

 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Vad vi arbetar för och erbjuder

Bildning och studiecirklar: Studieförbund erbjuder kurser, föreläsningar och studiecirklar som täcker en mängd olika ämnen. Dessa aktiviteter främjar kunskap och kreativitet inom områden som konst, hantverk, språk, teknik och mycket mer. Studiecirklar är små, informella grupper där människor kan fördjupa sig i ett ämne och lära tillsammans. 
 

Kultur och samhällsengagemang: Studieförbund främjar kulturellt utbyte och samhällsengagemang genom att arrangera evenemang, kulturaktiviteter och föreläsningar. Detta ger människor möjlighet att öka medvetenheten om samhällsfrågor och främja demokratiskt deltagande. 

 

Livslångt lärande: På studieförbund tror man på idén om livslångt lärande. Det innebär att människor i alla åldrar har möjlighet att fortsätta att utvecklas och lära sig nya färdigheter under hela livet. Studieförbund erbjuder utbildning för barn, ungdomar och äldre vuxna. 


Samarbete, möten och gemenskap: Studieförbund skapar mötesplatser och är ett nav för människor att mötas, bygga gemenskap och dela erfarenheter. Detta kan minska isolering och främja social interaktion och välbefinnande. 

Demokratisk struktur: Många studieförbund har en demokratisk struktur där medlemmar har möjlighet att påverka beslut och verksamhetens inriktning. De tror på delaktighet och inkludering. 

Vad gör vi på SV?

Vi har identifierat fyra viktiga profilområden som reflekterar vår strävan att vara en meningsfull resurs i samhället: 

 

 • Föreningsliv: Vi stödjer och utbildar föreningslivet genom att erbjuda resurser och kunskap som hjälper föreningar att växa och trivas. 
   
 • Integration: Vi arbetar för att främja integration genom utbildning och möjligheter till social interaktion för nyanlända. 
   
 • Funktionsrätt: Vi engagerar oss för funktionsrätt och inkludering och erbjuder kurser och aktiviteter som främjar alla människors rätt att delta fullt ut i samhället. 
   
 • Landsbygder: Vi är en resurs för människor på landsbygden och erbjuder utbildning och kulturaktiviteter som främjar hållbarhet och samhällsutveckling. 
   

Oavsett om du vill fördjupa dig inom ett visst ämne, utveckla dina färdigheter, delta i samhällsengagemang eller helt enkelt träffa nya vänner, är vi på SV här för dig. Vår målsättning är att erbjuda en värld av möjligheter, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt gemenskapliga nätverk av lärande och kreativitet. 

Vill du starta en studiecirkel? Ta kontakt med din lokala avdelning